Danh sách từ A-Z

Claire cùng Jamie gây dựng cuộc sống mới tại North Carolina khi Cách mạng Hoa Kỳ không còn xa, còn Brianna và Roger khám phá ra điều đáng kinh ngạc.

Mở rộng