Danh sách từ A-Z

Hành Vi Phạm Tội ()

Hoàn Tất (28/28)44phút/tập Hình Sự, Tâm Lý, Tình Cảm

Phim kể về một đội điều tra là các profiler (chyên gia phá án bằng tâm lý học), họ dựa trên các hồ sơ phạm tội để phá các vụ án qua góc nhìn tâm lý của tội phạm.

Mở rộng