Danh sách từ A-Z

Bác sĩ Yo Han ()

Hoàn Tất (16/16)1g /tập Chính kịch

Không thể cảm thấy cơn đau trong cơ thể mình nhưng có tài chẩn đoán cho người khác, một bác sĩ quản lý cơn đau đứng lên bảo vệ triết lý của mình về sự sống và cái chết.

Mở rộng